Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beredskapsmetoder för mätning av radioaktivt nedfall.

Beredskapsmetoder för mätning av radioaktivt nedfall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lidström Kenneth, Nylen Torbjörn
Ort: Umeå
Sidor: 11
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-12-20
Rapportnummer: (FOA-R--98-00956-861)
Nyckelord Beredskap, gammaspektrometri, radiak, radioaktivt nedfall, radiation emergency preparedness, gamma-ray spectrometry, radioactive fallout
Sammanfattning Rapporten behandlar metoder för att bestämma ett radioaktivt nedfall i akutskedet. I detta skede är behovet stort att försöka kartlägga så stora områden som möjligt med tillgängliga resurser. Metoderna baseras på gammaspektrometri in situ, gammaspektrometri i fordon och markprovtagning. Detta arbete har utförts på uppdrag av Statens Strålskyddsinstitut (SSI).
Abstract During the first days after a fallout there is need for large-scale mapping of the deposition situation, often with limited resources. This report describes field gamma-ray spectrometry, car gamma spectrometry and soil sampling methods for measurements of fresh radioactive fallout. This work was done on assignment of the Swedish Radiation Protection Institute (SSI).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182