Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Teknisk hotbild 2015-2025, Hotsystem.

Teknisk hotbild 2015-2025, Hotsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Erik (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--98-00960-201)
Sammanfattning I rapporten redogörs för utvecklingen av hotsystemen o flygplan o helikoptrar o UAV o mark- och sjömålsrobot stridsfordon o fartyg o fasta markmål. Beskrivningen görs dels ur perspektivet att de beskrivna hotsystemen är mål för de egna vapensystemen, dels ur perspektivet att de utgör ett hot mot de egna systemen. Den aktuella tidsperioden är 2015-2025.
Abstract The report contains a forecast of the technical and, to some extent, tactical development of the following threat systems: o fixed wing aircraft o rotary wing aircraft o UAV o air-to-surface and anti-ship missiles o armoured vehicles o surface vessels o fixed high value assets The perspective is both that the described systems are targets for blue weapon systems, and thatthey are a threat to the blue systems. The studied time frame is 2015-2025.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182