Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic scattering by layered objects using effective boundary conditions.

Electromagnetic scattering by layered objects using effective boundary conditions. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stensson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-12
Rapportnummer: (FOA-R--98-00963-409)
Nyckelord ELFE spridning, effektiva randvillkor, skiktade objekt, disipativa media, ELFE scattering, effective boundary conditions, layered object, dissipative media
Sammanfattning För att lösa spridningsproblem, används randvillkoren på spridarens yta för att bestämma den speciella lösningen. Ett antal olika teoretiska metoder finns för att lösa spridningsproblemet, t ex s k integralekvationslösningar. Om spridaren har relativt komplicerad yta och/eller dess inre uppbyggt av flera skikt används approximativa randvillkor för att förenkla den analytiska härledningen och snabba upp beräkningarna. Dessa randvillkor brukar benämnas effektiva randvillkor. I detta arbete studeras det elektromagnetiska spridningsproblemet för en spridare bestående av ett skikt. Ett effektivt randvillkor härleds där skiktet ersätts med en matematisk yta. Lösningarna jämförs med lösningarna från det "exakta" spridningsproblemet, där skiktet har bevarats och fysikaliska randvillkor utnyttjas på dess ytor. Resultaten visar att de effektiva randvillkoren är väldigt nogranna om tjockleken på skiktet är liten i förhållande till dimensionen på spridaren. Det visar sig också att en 3-skikts modell ej är nödvändig om det tunna skiktet har väldigt hög ledningsförmåga, d.v.s. om skiktet är en metall.
Abstract To solve the scattering problem, the boundary conditions on the surface of the scatterer used to get the specific solution. A number of different theoretical methods to solve the scattering problem exist, for example the surface integral formulation. If the scatterer has relatively complicated surface and/or it is layered, one can use approximate boundary condition to make the analytic derivation easier and to speed up numerical calculations. These boundary conditions are usually called effective boundary conditions. In this paper the electromagnetic scattering problem is studied for a scatterer with one layer. An effective boundary condition is derived where the layer has been replaced by one single mathematical surface. The solutions compared with those from the "exact" scattering problem, that is, when the layer is preserve and physical boundary conditions are used on its surfaces. From the results it is obvious that the effective boundary conditions have great accuracy if we make sure that the layer is thin compared to the dimensions of the sphere. It is also seen that a 3-region model for the scattering problem is not necessary if the conductivity of the layer is high i.e. a metallic layer. In this case methods using the assumption of perfect conducting surface will probably be a very good approximation to the exact solution.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182