Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Samverkan och samordning inom totalförsvaret på lägre regional nivå. Konsekvenser av ändrade ledningsförhållanden.

Samverkan och samordning inom totalförsvaret på lägre regional nivå. Konsekvenser av ändrade ledningsförhållanden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jeppsson Ulla, Ekebjär Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 147
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--98-00965-505)
Nyckelord lägre regional ledning, länsstyrelse, civil samverkan, civil-militär samverkan, ledningsövning, lower regional, county administrative board, civilian co-ordination, civilian-military co-ordination, command exercise, 14
Sammanfattning Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) har under regeringen ansvaret för att samordna det civila försvarets krigsförberedelsearbete på och mellan de olika ledningsnivåerna. Omfattande förändringar sker beträffande ledningsförhållanden på lägre regional nivå. Totalförsvarets ledning måste påverkas av ändrade omvärldsförhållanden men också anpassas till förändringar i samhällets ledningsförhållanden i fred. För det fordras bland annat en välgrundad uppfattning om vilka generella principer som bör vara styrande för det civila försvarets ledning och samordning på den lägre regionala nivån samt hur samverkan kan ske inom detta och med det militära försvaret. Andra motiv för en generell syn på samverkansfrågorna är ÖCB:s behov av underlag för att inrikta och samordna investeringar i länsstyrelsernas fredsarbetsplatser civila investeringar på andra platser, bland annat försvarsområdesbefälhavarens stabsplats uppbyggnad av system för informationsinhämtning och delgivning (beslutsstöd) utbildnings- och övningsverksamhet. FOA har i en tidigare fas av projektet givit ut PM "Civil-militär samverkan på lägre regional nivå. Erfarenheter från övningen Polstjärnan" FOA-R--97-00471-201--SE. I denna fas två av projektet har FOA haft i uppgift att arbeta fram gemensamma principer för samverkan på lägre regional nivå. Uppgiften gäller såväl rent civila samverkansfrågor inom totalförsvaret som civil-militära. Projektet har som en av förutsättningarna utgått från fredstida samverkanssystem och principer för att i möjlig mån utnyttja dessa även under höjd beredskap. och
Abstract The command system for the Swedish civilian defence has to be adapted to the present changes of peace-time conditions. A good understanding of the changes of the principles ruling the command of the civilian defence is required, as well as the demands on its co-ordination and co-operation. The objective of this project is to propose a design for the co-ordination and co-operation at the lower regional level of the civilian defence. The Swedish Agency for Civil Emergency Planning also needs principles related to this design for directing and co-ordinating investments at the county administrative board investments at other places, i.a. the Defence District Headquarters design of information systems education and training As a result of this study principles are suggested for civilian as well as civilian-military co-operation at the lower regional level. Advice is given concerning the items above mentioned. The basis of the study has been peace-time systems and principles for co-operation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182