Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental evaluation of the delay-doppler performance of broadband BPSK waveforms in shallow water.

Experimental evaluation of the delay-doppler performance of broadband BPSK waveforms in shallow water. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-14
Rapportnummer: (FOA-R--98-00976-409)
Nyckelord Delay, Doppler, tidsskillnad, BPSK, binär fasskift, flervägsutbredning, resolution, delay, doppler, time-delay, BPSK, binary shift keying, multipath, resolution
Sammanfattning Vi har studerat problemet med att välja vågform för aktiva sonarer och rapporterar om resultaten från två fältförsök. Vågformen har stor betydelse för de prestanda man kan förvänta sig för den aktiva sonaren. Här har vi studerat prestanda som avstånds och hastighetsupplösning hos vågformen och hur väl vågformen klarar flervägsutbredningssituationer. Information om dessa parametrar finns i vågformernas tvetydighetsfunktioner. Vi studerar speciellt BPSK-modulerade signaler i flervägsutbredningssituationer. Resultaten jämförs med de från de klassiska signalerna PCW (pulsad sinussignal) och LFM (linjär frekvensmodulation). Ett resultat är att flervägsutbredningssituationer hanteras bättre med BPSK-signaler än med LFM-signaler. Vidare visar vi experimentellt att avstånds- och hastighetsupplösningen är omvänt proportionell mot BPSK-signalens bandbredd respektive pulslängd. Slutligen visar vi att tvetydighetsfunktionens sidolober minskar då BPSK-signalens bandbredd och/eller pulslängd ökar.
Abstract We have studied the problem of selecting waveforms for an active sonar and report on some experimental results. Active sonar systems work by transmitting an acoustic signal waveform. The signal is reflected by the environment and subsequently received by a receiver. A present target would also produce echos that are received. The waveform of the transmitted signal has an important role in that it will determine the attainable resolution in range and in velocity. The active sonar performance of a waveform is contained in its ambiguity function. In this report we study the experimental performance of BPSK-modulated signals under multipath conditions using data from two field experiments conducted in the Baltic Sea. The results for the BPSK-modulated signals are compared to those for the classical active sonar signals PCW and LFM. A result of the study is that multipath propagation is handled more favourably with the BPSK signals than with the LFM signal. Also, the range and velocity resolution varies reciprocally with the bandwidth and the pulselength, respectively, of the transmitted BPSK signal. The ambiguity function sidelobes decrease with increased bandwidth and/or pulse length of the BPSK signal.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182