Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Frekvensselektiv radomstruktur av fiberarmerad termoplast.

Frekvensselektiv radomstruktur av fiberarmerad termoplast. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Fritz
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--98-00977-615)
Nyckelord Radomstruktur, frekvensselektivitet, fiberarmering, termoplast, radome structure, frequency selectivity, fibre reinforcement, thermoplastic resin
Sammanfattning En undersökning har genomförts över möjligheten att framställa en frekvensselektiv radomstruktur med högpasskaraktär av fiberarmerad termoplast. En förstudie gav vid handen att det är relativt lätt att erhålla en sådan struktur genom att smälta in ett rutnät av tvinnat kolfibergarn i en termoplast. Strukturer med olika nätarrangemang har dimensionerats, varav en med nätet i mitten och en med nätet på ena ytan har tillverkats och mätts beträffande reflektion. En symmetrisk placering av nätet verkar ge bäst maskeringseffekt. Å andra sidan är en placering på utsidan lättast att åstadkomma vid införandet i efterhand på befintliga konventionella radomer. Beräknad och uppmätt reflektion stämmer väl överens i passbandet för strukturen med nätet på ena ytan. Stora avvikelser finns däremot för strukturen med nätet i mitten, förmodligen beroende på bristande symmetri. Strukturerna förlorar sitt transmissionsfönster vid stora infallsvinklar om inte tjocklekskorrektion kan användas.
Abstract An investigation has been performed on the possibilities to obtain a frequency selective fibre reinforced thermoplastic radome structure with a high pass character. An introductory study gave the result that it is relatively easy to obtain such a structure by melting a grid of a twinned carbon fibre yarn into the thermoplastic resin. Structures with different grid arrangements have been designed, one with the grid in the middle and one with the grid on one of its surfaces have been manufactured and measured concerning reflection. A symmetric grid arrangement seems to give the greatest camouflage effect. However it is easiest to retro-fit a conventional radome with a grid on the outside surface. Calculated and measured reflection are in agreement in the pass band for the structure with the grid on one surface. On the other hand there are great differences for the structure with the grid in the middle, probably caused by lack of symmetry. The structures lose their transmission windows at high angles of incidence if thickness correction can not be applied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182