Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

JEPE-S, a PE code for wave propagation in range-dependent fluid-solid media.

JEPE-S, a PE code for wave propagation in range-dependent fluid-solid media. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson-Brodd Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 51
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--98-00979-409)
Nyckelord Paraboliska vågekvationer, fluid-solid medier, avståndsberoende, energi-konserverande, randanpassade koordinater, felkontroll, adaptiv steglängd, optimalt referensvågtal, parabolic wave equation, fluid-solid media, range-dependent, energy-conserving, boundary-fitted coordinates, error control, adaptive stepsize, optimum reference wavenumber
Sammanfattning JEPE-S är en ny kod för numerisk beräkning av ljudutbredning i grunda vatten där såväl geometrin som media-parametrarna får variera med avståndet. JEPE-S kan hantera bottnar som består av skiktade solida material. Därmed är det möjligt att på ett realistiskt sätt modellera utbredningsförluster i vattnet som orsakas av att skjuv-vågor exciteras i en avståndsberoende solid botten. JEPE-S baseras på nya resultat för numerisk stabilitet av PE-modeller för skiktade fluid-solid medier, samt den effektiva avståndsintegrations-tekniken som utvecklades för JEPE(Jeltsch Energi-konserverande Paraboliska Ekvationer)-koden som hanterar avståndsberoende geometrier där samtliga skikt är fluida. Två PE-modeller är implementerade, dels standard-PEmodellen (narrow angle PE) som grovt sett är tillämplig på problem med vertikala utbredningsvinklar upp till 15 grader, dels vidvinkelmodellen (wide angle PE) som är tillämplig på problem med motsvarande vinklar upp till 36 grader. En översikt av teori och metoder som används i JEPE-S presenteras tillsammans med numeriska resultat från några testkörningar. Dessa omfattar såväl fall med avstånds-oberoende geometri där JEPE-S kan jämföras med kända exakta lösningar, som avstånds-beroende fall som är solidbotten varianter av ett känt testexempel. En användarhandledning till JEPE-S bifogas som bilaga.
Abstract JEPE-S is a software tool for numerical prediction of sound propagation in shallow water areas with range-dependent geometry and medium parameters. JEPE-S allows the seabed to consist of layered solid materials, and thus enables realistic modelling of transmission loss in the water caused by excitation of attenuated shear waves in a range-dependent solid bottom. JEPE-S is based on recent results on the numerical stability of PE models for layered fluid-solid media in combination with the efficient range-marching techniques developed for the JEPE (Jeltsch Energy-conserving Parabolie Equation) code for range-dependent layered all-fluid media. Two PE-models are implemented, a narrow angle and a wide angle approximation valid for vertical propagation angles up to 15 and 36 degrees, respectively. An overview of the theory and methods in JEPE-S is presented, together with numerical results from some test runs. These include cases with range-independent geometry with accurately known numerical solutions as well as solid-seabed variants of a known benchmark example. A user´s guide to JEPE-S is included as an appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182