Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskaren på fältet - erfarenheter av TS 9000 och stabsarbete under LTÖ och FSÖ 1998.

Forskaren på fältet - erfarenheter av TS 9000 och stabsarbete under LTÖ och FSÖ 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderquist Ingrid
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-00981-504)
Nyckelord mobilitet, TS 9000, mobility, 72, V8100
Sammanfattning Rapporten redovisar våra erfarenheter från LTÖ (Ledningsträningsövning) och FSÖ (Fördelningsstabsövning) 1998 där vi arbetat i 13. fördelningens stab med planering av Teleystem 9000, TS 9000. TS 9000 är ett mobilt nät sammanbundet av radiolänkar och är ryggraden i fördelningens tal- och datakommunikation. FSÖ visade att Telesystem 9000 påverkar taktiken för krigföring eftersom nätet ligger i framkant på stridsområdet, inte bakom det. Det är av yttersta vikt att strategiska punkter i terrängen tas för att nätets struktur ska förbli robust. FSÖ och LTÖ pekade på ett ökat kommunikationsbehov dels mellan stabsplatsen och ledningsplatsen men även internt på stabsplatsen, främst beroende på de utflyttade databaserna och behovet att lagra dokument digitalt. Ledningssystemet har blivit mer komplext men inte med nödvändighet mer effektivt.
Abstract The aim of this report is to give our experiences from the work of the Southern Division Headquarters during Command Post Exercise and Combined Operations Command and Control Exercise 1998. We worked with planning of the Telesystem 9000. TS 9000 is a mobile multihop radio network used to transfer speech and data in the division, brigades and artilleri. In order to maintain the network tactical considerations must be done as it is important to control the areas needed for the network nodes. Geographical points of interest provides a good radio coverage over the present tactic area. During the trial it became clear that the network nodes need to advance in the front line rather than a step behind. The trial also gave an indication towards an increased need for transmission capability, to some account due to the fact that the headquarters were divided geographically and that all documents were stored digitally. The technically more complex environment for the staff members at times made even previously simple tasks a great hazard.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182