Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 gällande Försvarsforskning för regeringens behov.

Årsrapport 1998 gällande Försvarsforskning för regeringens behov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lignell Maria (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-00984-170)
Nyckelord Studier, analys, säkerhetspolitik, försvarspolitik, anpassning, värdering, hot och risker, krishantering, internationella insatser, miljö, studies, analysis, security policy, defence, adaptability, assessment, threats, risks, crisis management, international operations, environment
Sammanfattning I denna rapport redovisas en sammanfattning av aktiviteter, resultat, nytta samt kostnader för FOA:s verksamhet inom området Försvarsforskning för regeringens behov. FOA har under budgetåret 1998 lämnat direkt stöd till Försvarsdepartementet bl.a. till Försvarsberedningens sekretariat. Resultat från ett flertal studier har utnyttjats som underlag inför kontrollstationen våren 1999, bl.a. har tre regeringsuppdrag redovisats avseende militär utveckling i omvärlden, materielförsöjning och internationella insatser. Studier har bedrivits inom följande områden: säkerhets- och försvarspolitisk omvärldsbevakning, kontinuerlig uppföljning, anpassning, specifika studier, värderingsstudier, hot och risker mot samhället, krishantering, internationella insatser, miljöstudier samt övrigt stöd.
Abstract This report presents a summary of the studies, results, usefulness and costs of FOA´s analytical support to Ministry of Defence. FOA has during 1998 supported the Ministry of Defence with a foundation for decisions for the next defence resolution. Three studies has been made by direction of the Ministry of Defence concerning the military development in other countries, supply of equipment and international operations. During 1998 studies has been made in the following fields: analysis of the security and defence policy in the surrounding world, continuos following-up (among other things of the development of military expenditures), adaptability, specific studies, assessment, threats towards the society, crisis management, international operations, enviromnental studies and other kinds of support.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182