Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 för FoT-området Modellering och simulering.

Årsrapport 1998 för FoT-området Modellering och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Odar Susanne (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-00987-202)
Nyckelord Modeller, simulering, DIS, HLA, validering, verifiering, ackreditering, modelling, simulation, DIS, HLA, validation, verification, accrediation
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOA:s forskning inom Forsknings- och Teknologiområdet Modellering och simulering 1998. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. FOA medverkar i den av Högkvarteret initierade gruppen för implementering av Försvarsmaktens strategi för Modellering och Simulering, SamMoS. Under året genomförde FOA en studie av existerande modeller rörande sjöstrid och sammanhanget mellan dessa. FOA har prövat High Level Architecture konceptet (HLA-konceptet) med tre svenska modeller på tre olika aggregationsnivåer. Verksamheten har gett en fördjupad förståelse för hur HLA-konceptet, skall uppfattas samt insikter i och lösningar på problemen med att aggregera och disaggregera förbandsmodeller på olika abstraktionsnivåer och med olika tidshantering. Därutöver har en förstudie om modellens trovärdighet, Validering, Verifiering och Ackreditering av modeller (VV&A) genomförts. Denna resulterade bl a i att begreppen definierats, olika metoder beskrivits liksom utvecklingen internationellt och nationellt. Forsknings- och analysbehov inom VV&A har identifierats genom förstudien.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 1998 within the Defence Research Establishment in the area of Modelling and Simulation. In the report you will find a summing up of the aim and direction of the research area and the national and international development. The results of the research are summarised and the activities in each project are described. FOA participate in a group aiming to implement the Armed Forces "Policy for Modelling and Simulation for the Military Defence". A study concerning models for naval warfare and their hierarchy has been conducted. FOA has studied the problems concerning co-operative simulation within the framework of the concept of High Level Architecture (HLA) with models on different levels of abstraction and with different time representation. An initial study of Validation, Verification and Accreditation (VV&A) of models has been conducted.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182