Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 för FoT-området Samband och telekommunikation.

Årsrapport 1998 för FoT-området Samband och telekommunikation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlin Lars, Tarras-Wahlberg Bo (eds.)
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-00992-504)
Nyckelord Radiokommunikation, samband, vågutbredning, smygradio, telekonflikt, radionät, radio communications, data communications, wave propagation, radio net, antennas, EMI, antenner
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av FOAs forskning 1998 inom FoT-området Samband och Telekommunikation. I rapporten redovisas översiktligt genomförd verksamhet, områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningen omfattar tillämpad forskning för försvarets behov inom projekten tyst och säkert samband, radiokommunikationsmiljö, datakommunikationssystem, telekonflikt och HF-miljö samt taktiska radioaccessnät. Särskilt prioriterad har forskningen varit mot smygradioteknik, telekonflikt och radionät. Forskning inom samband och telekommunikation ger försvaret förbättrade möjligheter att välja robusta, störsäkra och signalspaningssäkra sambandssystem. Underlag skapas för hur ett framtida taktiskt radionät skall utvecklas samt för hur civil teknikutveckling skall utnyttjas till största möjliga grad.
Abstract This report summarizes the results from the fiscal year 1998 within FOA research area of Communication Systems. The research area consists of applied research in the field of robust and secure communication including wave propagation and channel modelling for the Armed Forces. The report consists of a summary of the results obtained in the ongoing projects, the aim and directions of the research area. It also includes the national and international development in the field of communication techniques. Some of the results of the research are: * development of experimental system for robust radio techniques * analysis of intersystem interference * development of models for wave propagation * electrical steerable broadband antennas * design of future tactical radio access networks

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182