Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 för FoT-området Människa - systeminteraktion.

Årsrapport 1998 för FoT-området Människa - systeminteraktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Lars (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-27
Rapportnummer: (FOA-R--99-00994-706)
Nyckelord Beslutsstöd, informationsöverföring, , färg, symboluppfattning, mentalbelastning, temporalt beslutsstöd, sensorintegration, cockpitdesign, laserskydd, mörkerseende, colour coding, mental payload, situation awareness, datafusion, temporal display, cognitive cockpit, laser protection
Sammanfattning Den komplexa karaktären hos moderna högteknologiska system inom alla delar av försvaret och den belastning de utsätter användaren för gör att dessa inte kommer att fungera säkert och med avsedd verkan utan att man skapar goda gränssnitt mellan användare-beslutsfattare och system. MSI-frågorna har därför fått en central betydelse i moderna, integrerade lednings- och vapensystem. Metoder för effektiv presentation av operativ, taktisk och strategisk information är ett forskningsområde med många applikationer. Experimentella studier har under året genomförts i internationellt samarbete för att få underlag vad gäller val av optimal färg och formsymbolik. Studierna i denna fas är inriktade på de krav som ställs på föraren i högprestandaflygplan, bl.a. under påverkan av höga G-krafter. Resultaten av experimenten visar nu successivt vilka kombinationer av färg, form och rörelseinformation som är optimal. Inom området Mental belastning och prestation har i internationellt samarbete studier genomförts för att experimentellt verifiera en av FOA utvecklad modell för att fastställa och mäta de mycket komplexa samband som föreligger mellan mental belastning, situationsmedvetande och prestation. Viktiga frågeställningar är bl.a. När och Hur en situationsanpassad återkoppling av informationsflödet mellan förare och system skall ske. Metoder för temporalt beslutsstöd utvecklas för att bl.a. organisera och gradera hotbilden och beräkna och föreslå undanmanövrar resp möjliga handlingsalternativ för vapeninsats vid fjärrstrid. Metoder för optimal sensoranvändning utvecklas där data från olika sensorer ges en ensad presentation samt utnyttjas för fortsatt sensorstyrning. I samarbete med Marinen har under året en bred studie bedrivits kring operatörens psykiska arbetsbelastning i marin miljö. Metoder utvecklas för jämförande värdering av olika systemlösningar. För arméförbanden har förmågan att uppträda i mörker länge varit en priorierad aktivitet. Studier och försök har genomförts av alternativa utformningar av hjälmdisplayer. Utrustningar för utpekning och störning har testats bl.a. ur skyddssynpunkt.
Abstract The complex character of modern high-tech systems in all services makes it increasingly important that they are designed with a thorough understanding of the abilities and limitations of the operator-decisionmaker in mind. Experimental studies concerning improving tactical situation awareness in combat aircraft through colour coding showed that pilots preferred chromatic codes, and in complex backgrounds, lower reaction times for polychrome colour were demonstrated. In studying Pilot Mental WorkLoad in simulated missions a significant relationship was found between eye fixation rate and heart rate. making it possible to combine heart rate, blink rate and fixation rate into an index of mental workload. In a project where the objectives are to give decision-making support to the pilot through sensorintegration and sensoradministration and by use of modern Temporal Display techniques several substudies have been persued. Algorithms for estimating optimal timing of manoeuvres in BVR-fights have been demonstrated, specifications of a Temporal Situation Awareness project have been presented among other activities. In a project in co-operation with DERA/UK Cognitive Cockpit design for the next generation of fighter aircraft is studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182