Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 för FoT-området Vapentraumatologi.

Årsrapport 1998 för FoT-området Vapentraumatologi. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Widegren Ingemar (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-00996-721)
Nyckelord Sårballistik, shockvågor, skallskador, hypotermi, blödningsshock, vapentraumatologi, blast, wound ballistics, shoch wave, closed head injury, hypothermia, haemorrhagic shoch, weapons traumatology
Sammanfattning Genom experimentella undersökningar och internationell kunskapsbevakning byggs en kunskapsbank upp som en grund för rådgivning till totalförsvaret. Den vapentraumatologiska forskningen har sedan länge varit inriktad på djur- och cellbiologiska undersökningar av verkan av stridsmedel med traditionella explosivämnen, i synnerhet högenergetisk ammunition. Inriktningen föreslås, utifrån en genomförd förstudie, på sikt kompletteras med forskning kring biomedicinsk verkan av akustiska- och mikrovågs(HPM)vapen. Inom projektet Effekter av impulsljud och tryck kring vapen har omfattande bearbetningar av data genomförts. Hittills erhållna resultat visar att stötvågstraumat vid explosion påverkar offrets hjärna. En lindrig explosionsutlöst luftstötvåg aktiverar hjärnans immunsystem med påverkan på de flesta celltyper i hjärnvävnaden. Väsentliga centra påverkas. Fynden kan bidraga till förståelse av tidigare svårförklarade skadetyper och dessas behandling. I projektet Sårballistiska studier, har man visat, att nedkylning efter blödningsshock med eller utan högenergiskottskada minskar metabola kravet och stresshormonpåslaget. Hjärtrytmen normaliserades. Nedkylning påverkar skadereaktionen i gynnsam riktning. I projektet Verkan i biologiska mål, har det visats i cellodlingssystem, att stötvåg och kavitation bl. a. skadar cellskelettet. Skadan medieras sannolikt inte via fria syreradikaler. Ökad kunskap om grundläggande skademekanismer kan leda till effektivare behandlingsmetoder.
Abstract Research and monitoring of international knowledge provides a platform for advise to the Swedish Total Defense. Research in weapons traumatology has a long history of animal experiments, as well as cell biology, in investigation of the effects of traditional explosives, in particular high energetic ammunition. Based on a pilot study, a complementary focus on the effects of acoustic and microwave weapons (HPM) will be added. The extensive data analysis in the project Effects of Impulse Noice and Pressure around Weapons, indicate that explosion generated air blast trauma influences the brain. A slight to moderate such air blast activates the immune system of the brain. Almost all cell types of the brain tissue are affected as well as essential brain centres. The findings may lead to a better understanding of certain types of brain trauma and thus to an adequate treatment. In the project Wound Ballistic Studies, it was demonstrated that induced hypothermia in hemorrhagic shock, with or without high energy gun shot wound, reduces metabolic demands and stress hormone levels. Cardiac rhythm is normalised. In the project Effects in Biological Targets, it was shown in cell cultures, that pressure waves and cavitation damage the cytoskeleton. The damage is probably not generated by oxygen radicals. Understanding basic mechanisms of injury can lead to better methods of treatment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182