Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Armerade betongplattor utsatta för tryckstöt i stötvågstub - Försöksomgång 1998.

Armerade betongplattor utsatta för tryckstöt i stötvågstub - Försöksomgång 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Johan, Ågårdh Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01000-311)
Nyckelord Armerad betong, transient dynamisk last, stötvågstub, reinforced concrete, transient dynamic loading, blast experiments, shock tube
Sammanfattning I rapporten redovisas resultat från stötvågsbelastning på betongplattor utförda vid forskningsstationen i Märsta under 1998. Försöken omfattade 6 plattor av armerad betong, utsatta för två olika belastningsnivåer. Stötvågorna åstadkoms från detonerande laddningar på 20 m avstånd i en stötvågstub. Inom serier om tre plattor användes samma laddningsvikt. Plattorna tillverkades av en typ av brobanebetong utan fibrer. I rapporten redovisas diagram över tryck- och utböjningsförlopp och tabeller över intressanta mätvärden. Uppmätta statiska tryck har omräknats till reflekterat tryck enligt en modellkurva och förenklade tryckkurvor har framställts för beräkning av indata till numeriska modeller. Uppmätta utböjningsförlopp har jämförts med resultaten från dubbelintegrerade accelerogram. Resultaten visar att det kan vara fördelaktigt att använda accelerometrar för att mäta snabba utböjningsförlopp om randvillkoren är kända. Slutligen visas foton av plattorna efter belastning.
Abstract In the report measurement results from blast loading on concrete slabs performed at the research station in Märsta in 1998 are presented. Experiments were performed on 6 slabs of reinforced concrete subjected to two levels of blast loading. Within each series of three slabs, the same charge weight was used. Blast waves were accomplished from detonating charges at a distance of 20 m in a shock tube. The slabs were manufactured from a type of bridge deck concrete without fibres. In the report static pressure and centre displacement time histories and tables of recorded values of special interest are presented. Measured static pressure time histories have been used to compute reflected pressure time histories according to a model curve and simplified pressure curves to be used as input for numerical models. Measured displacement time histories were compared to integrated acceleration time histories. The results show that it may be advantageous to use accelerometers to measure transient displacement time histories if the boundary conditions are known. Finally photos of the slabs after loading are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182