Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA:s förslag till LIBRA:s rikoschettmodell.

FOA:s förslag till LIBRA:s rikoschettmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-01-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01001-310)
Nyckelord Rikoschett, analytisk modell, projektil, ricochet, analytic model, projectile
Sammanfattning Det finns behov i det nya verkansvärderingsprogrammet LIBRA, som utvecklas gemensamt av FMV, FOA, Bofors och DREAD, att hantera rikoschetter. En modll för beräkning av projektilers rikoschetter mot såväl fasta som flytande målmaterialytor föreslås. Modellen bygger i mycket hög grad på författarens intuition. Förhoppningsvis kan det så småningom beredas möjligheter att experimentellt undersöka dess eventuella giltighet. För ögonblicket kan det bara konstateras att modellen åtminstone ger realistiska värden på rikoschettvinklar och rikoscetthastigheter, samt att dessas beroende av uppenbarligen relevanta fysikaliska storheter, såsom exempelvis projektilmassan m, projektilhastigheten v, projektildiametern d och det flytande målmaterialets täthet r alternativt det fasta målmaterialets sträckgräns s, är av "rätt karaktär".
Abstract LIBRA is a computer program for assessment of effects and vulnerability for land-, air- and seaborne platforms, in which it is required to handle the ricochet phenomenon. A model for calculation of projectile ricochets against solid as well as fluid target surfaces is proposed. The model is very much the result of the author´s intuition. Hopefully it will be possible to validate the model with experiments in some future. At the moment it is only noted that the model at least produces realistic values for ricochet angles and velocities, and that these output data depend on obviously relevant physical quantities, such as the projectile mass m, the projectile velocity v, the projectile diameter d, the fluid target´s density r or, alternatively, the solid target´s yield strength s in an "intuitively correct manner".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182