Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från EURO XV/INFORMS XXXIV-konferensen 1997.

Reserapport från EURO XV/INFORMS XXXIV-konferensen 1997. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wenemark Robert (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01002-201)
Nyckelord Reserapport, EURO XV, INFORMS XXXIV, 11
Sammanfattning FOA deltog vid den internationella OA-konferensen EURO XV/INFORMS XXXIV-97. Konferensen ägde rum den 14-17 juli i Barcelona, Spanien. Konferensens tema var "OR/MS for the New Millennium" och samlade över 1 000 deltagare. Från FOA deltog Jan Foghelin, Per S Agrell, Helge Löfstedt, Björn Backström, Eva Andersson, Peter Rindstål, Olof Söderqvist och Robert Wenemark. Reserapporten redovisar konferensen i korthet, ett antal föredragshållare och föredrag samt intryck från konferensen. Föredrag av deltagare från FOA lämnas som bilagor i rapporten. Utöver det finns underlag från konferensen att erhålla från deltagarna.
Abstract FOA participated in the joint international meeting EURO XV/INFORMS XXXIV the 14th- 17th of July 1997. It was held in Barcelona, Spain. The theme was "OR/MS for the New Millenium". From FOA participated Jan Foghelin, Per S Agrell, Helge Löfstedt, Björn Backström, Eva Andersson, Peter Rindstål, Olof Söderqvist and Robert Wenemark. This Travel Report includes summaries of tutorials, sessions, papers and also impressions from the conference. The presentations from FOA are enclosed as appendix.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182