Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reserapport från I/ITSEC Orlando, december 1998.

Reserapport från I/ITSEC Orlando, december 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Peter, Elmqvist Karin, Kylesten Birgitta, Söderberg Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01007-505)
Nyckelord modellering, simulering, träning, utbildning, education, modeling, simulation, training, K201, E1435, 500
Sammanfattning Reserapporten redogör för deltagandet i Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference. Resan hade två syften. Det första var att delta i och lyssna på föredrag om utbildning, träning och metodutveckling vid modellering ch simulering. Det andra var att besöka utställningen och där pröva och utvärdera olika produkter. I huvudsak följdes tre teman: Education, instruction and training methodologies, Modelling and simulation och Training and simulation systems development. Rapporten innehåller referat och kommentarer från de mest intressanta föredragen, samt några kortfattade kommentarer om utställningen och några av utställarna.
Abstract The purpose to participate in the conference I/ITSEC (Interservice training, simulation and education conference) was two/twofolded. The first was to participate in seminars and workshops. The second was to visit the exhibition and examine and evaluate hardware and software. At the conference mainly three themes were followed: Education, Instruction and Training Methodologies, Modeling and Simulation, and Training and Simulation Systems Development. The report contains reviews and comments about the sessions and the exhibition.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182