Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mjukvaruagenter som stöd för ledning.

Mjukvaruagenter som stöd för ledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderberg Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-01009-505)
Nyckelord intelligent agents, software agents, command and control, administrative support, administrativt stöd, intelligenta agenter, mjukvaruagenter
Sammanfattning Syftet med rapporten är att ur användarperspektiv beskriva vad en agent är och utvärdera vilka för- och nackdelar som kan tänkas uppstå om man inför mjukvaruagenter som stöd för ledning enskilt och i grupp. Rapporten beskriver grunderna för mjukvaruagenter, dvs vad de egentligen är, vad som kännetecknar dem, vilka egenskaper de har och vilka användningsområden som finns. Elva kommersiella agenter för personligt bruk har utvärderats av sex försökspersoner. De hade uppgiften att värdera funktionalitet, användarvänlighet, samt att avge hur de kunde tänkas användas i framtiden. Utvärderingen visar att funktionaliteten i dagens agenter till stora delar är jämförbar med dagens bläddrare. Detsamma gäller även för användarvänligheten. Det medför att dagens agenter främst är lämpliga att använda för att effektivisera personligt aministrativt arbete, som informations-inhämtning och filtrering. Mjukvaruagenters förmåga att samarbete och lösa problem i grupp under tidskritiska förhållanden är fortfarande bristfälligt utvecklade.
Abstract The report describes the fundamentals of software agents, i.e., how their functions, distinctive features and their fields of application. In a minor evaluation, eleven commercial agents for personal use were examined. The purpose of the evaluation was to examine the functionality, how usable they are, and how they could be used in the future. The evaluation shows that the existing functionality and usability in the agents are comparable with today´s browsers. Consequently, today´s agents are suitable to make personal administrative work, such as information retrieval and filtering more efficient. Software agent´s ability to collaborate and solve problems in a group under time pressure is week and need to be further developed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182