Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kriminella MC-gäng: Hotbildsanalys, scenarier och åtgärdsförslag.

Kriminella MC-gäng: Hotbildsanalys, scenarier och åtgärdsförslag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svedin Lina
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--99-01010-170)
Nyckelord bandidos, bilbomber, buggning, Hells Angels, Interpol, kompetensfokusering, mc-krig, narkotika, outlaw-klubbar, pansarskott, penningtvätt, Quebec, RCMP, Rockmachine, smuggling, underrättelseregister, utlänningslagen, biker-war, car bombs, criminal intelligence records, drugs, electronic surveillance, money laundering, outlaw biker-gangs, refused entry, rocket granade launcher, rockmachine, smuggling, Swedish aliens´act, taskforce
Sammanfattning Ett första syfte med studien är att beskriva outlaw-klubbarnas framväxt och deras etablering internationellt. Studien poängterar skillnaden mellan så kallade outlaw-klubbar och vanliga mc-klubbar, samt tar upp de typer av problem som de förra utgör för medborgare och rättssamhället generellt. Rapporten skildrar särskilt utvecklingen i Sverige och Kanada och de våldsamma mc-konflikter som utspelats i Skandinavien och Quebec under 90-talet. Ett andra syfte är att utifrån redogörelsen för outlaw-klubbarnas utveckling och spridning presentera tre framtidsscenarier med en neutral, en negativ och en positiv utveckling. Efter vart och ett av dessa scenarier följer en rad specifika åtgärdsförslag. I en avslutande del diskuteras ett antal övergripande åtgärder som kan komma att vara aktuella i samtliga av de tre fallen.
Abstract One aim of this study is to describe the origin and growth of outlaw biker-gangs and their international establishment. The study points to the distinction between ordinary motorcycle clubs and outlaw biker-gangs and zeroes in on some of the problems that have been associated with biker-gangs in western societies. The report goes into a detailed description of the biker-gangs in Sweden and Canada and the violent conflicts that have taken place between rival gangs in Scandinavia and Quebec during the 1990s. Another aim of the study is to present three scenarios pointing the the future, which include one neutral, one negative and one positive development. The scenarios will be based on the previous outline of biker-gang developments and each scenario will be followed by a number of specific policy suggestions. As a concluding chapter more overarching measures and policy suggestions will be discussed that may be relevant for all three cases.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182