Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Construction of hardware and software control logic for an electronically steered phased array antenna.

Construction of hardware and software control logic for an electronically steered phased array antenna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alfredson Matthias, Pihlgren Oskar
Ort: Linköping
Sidor: 95
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-01018-408)
Nyckelord microwave, phase shifter, phased array, beamsteering, FPGA, mikrovåg, fasändrare, gruppantenn, lobstryrning, FPGA, 34, E3004
Sammanfattning Aktiva gruppantenner med elektrisk lobstyrning utvecklas för närvarande raskt med sikte på ett stort antal tillämpningar inom radar, kommunikation och telekrig. Lobstyrningen åstadkoms i de flesta fall genom att fasändra eller tidsstyra signalerna till de olika antennelementen. I denna rapport beskrivs hård- och mjukvarukonstruktion och implementering av ett styrsystem för en gruppantenn med 4x4 antennelement. Digitalt styrda fasändrare med 6 bitar används för att styra lobriktningen. En algoritm som relaterar fasändrarnas styrdata till lobvinklarna i azimut och elevation implementeras tillsammans med en användarmodul. Som programutvecklingsverktyg har Visual Basic använts. Beräknade styrdata distribueras till fasändrarna via en drivkrets, som realiserats i form av en FPGA (Field Programmable Gate Array)-krets, tillsammans med nödvändiga kretsar för spänningsjustering.
Abstract Active antenna arrays with electrical beam control are today being intensively developed for a number of applications in radar, communication and electronic warfare. Phase of time shifters are used in most cases to accomplish the beam steering. In this report the software and hardware design and implementation of a control system for an antenna array with 4*4 elements is described. Digitally controlled 6-bit phase shifters are used for steering the antenna beam direction. An algorithm that relates the phase shifter control data to the azimuthal and elevation beam angles is implemented together with a user interface. The Visual Basic program development tool has been utilized. The software computed input control data are distributed to the phase shifters via a driving circuit. The control hardware is implemented using a FPGA (Field Programmable Gate Array) device, together with necessary voltage adjustment circuitry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182