Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Non-lethal weapons - an opportunity or a threat?

Non-lethal weapons - an opportunity or a threat? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kindvall Göran, Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 8
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01019-170)
Nyckelord NLW, icke-dödliga vapen, PSO, fredsfrämjande operationer, internationella avtal, etiska aspekter, non-lethal weapons, peace support operations, international conventions, ethical aspects
Sammanfattning Författarna höll föreläsningar vid två konferenser under hösten 1998: "Peace support operations: The legal framework" - FHS; 1-2 sept 1998 (Göran Kindvall) och "International seminar on peace support operations" - FHS; 20-23 okt 1998 (Åke Wiss). Denna rapport är en skriftlig dokumentation av dessa föreläsningar. På samma gång är den en sammanfattning (på engelska) av FOA-rapporten "Icke-dödliga vapen - en möjlighet eller ett hot? FOA-R--98-00634-170--SE.
Abstract The authors gave lectures at two conferences during the autumn of 1998: "Peace support operations: The legal framework"- National Defence College; 1-2 Sept 1998 (göran Kindvall) and "International seminar on peace support operations" - national Defence College; 20-23 Oct 1998 (Åke Wiss). This report is a written documentation from these lectures. At the same time it is a summary, in English, of the FOA report "Icke-dödliga vapen - en möjlighet eller ett hot?" FOA-R--98-00634-170--SE (in Swedish).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182