Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Specifikation för simuleringsprogrammet i programsystemet Silvia.

Specifikation för simuleringsprogrammet i programsystemet Silvia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jahnberg Svante, Hansson Maj Britt
Ort: Stockholm
Sidor: 99
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-23
Rapportnummer: (FOA-R--99-01020-202)
Nyckelord simulering, modell, luftvärn, simulation, model, anti aircraft weapon
Sammanfattning Programsystemet SILVIA (Simulering av LuftVärn i Ada) är ett simuleringsverktyg för studier på teknisk-taktisk nivå av stridsförlopp mellan luftvärnsförband och anfallande flygattackföretag. SILVIA 8.1 är en utveckling av SILVIA som började utvecklas 1983. SILVIA 8.1 skall till skillnad från tidigare versioner utvecklas för persondatorer med operativsystemet Windows NT, vilket bl a innebär att ett helt nytt grafiskt gränssnitt mot användaren skall utvecklas. Samtidigt skall en genomgripande översyn av programstrukturen göras för att bl a göra det möjligt att införa nya funktioner som kommer att krävas för studier av framtida luftvärnssystem. FMV har gett FOA ett uppdrag att specificera simuleringsprogrammet och användargränssnittet i PC-versionen av Silvia samt utveckla en första PC-version 8.1 av simuleringsprogrammet med samma funktionalitet som SILVIA 7.3. I denna rapport redovisas en reviderad version av specifikationen för simuleringsprogrammet, vilken samtidigt är en programbeskrivning.
Abstract The software system SILVIA is a tool for simulation of the duel between Air Defence and Ground Attack Aircraft to be used for studies on a technical-tactical level. The development this version SILVIA 8.1 is based on earlier versions of SILVIA, which has been developed in several versions since 1983. SILVIA 8.1 shall be run on a PC under Windows NT, which means that a new graphical MMI must be developed. The program structure will also be changed to make it possible to introduce new functions in SILVIA which will be necessary for studies of future Air Defence systems. In a project commissioned by the Defence Material Administration (FMV). FOA has specified the simulation program and the MMI in SILVIA 8.1 and developed a first program version for PC with the same functionality as SILVIA 7.3. This report contains the program specification which is also a program description.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182