Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demonstration av konsekvenser vid avfyring med RB 71 raketmotor vars livslängd passerats.

Demonstration av konsekvenser vid avfyring med RB 71 raketmotor vars livslängd passerats. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiderfors Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01032-310)
Sammanfattning Denna rapport redovisar konsekvensen av att avfyra värmelagrade robotmotorer vars livslängd är passerad. Värmelagringen varade i 35 dygn vid 55-58`C och 60% RH. Vid lagringen antog krutladdningen en asymmetrisk form vilket påverkade motorfunktionen. Motorerna provades vid 70´C i en provrigg som var konstruerad för att schematiskt efterlikna en flygplansstruktur. Samtliga prov visade på en onormal tryckuppgång med svängningar och ett för motorn alltför högt motortryck. En motor exploderade efter ca 30 ms och deformerade en vittnesplåt. Haveriet berodde till största sannolikhet på krutets låga E-modul då krutkroppen förskjutits bakåt av tändtrycket och en förträngning uppstått med trycksvängningar som följd. Proven filmades och tryck och kraft mättes.
Abstract This report describes the consequences of firing an overaged missile engine stored at elevated temperature. The missile engines were stored during 35 days at 55-58 C at 60% relative humidity. As an effect of the storage of the solid propellant was deformed asymmetrically in a way that affected the engine performance. The engine was tested at 70 C in a laboratory test rig designed to emulate an aircraft structure. All tests showed abnormal pressure rise with superimposed oscillations and a too high operating pressure. One engine blew up after about 30 ms, and deformed a witness-plate. The engine failure was probably caused by the low module of elasticity of the propellant and the asymmetric star-shaped propellant distribution caused by the rearward translation of the propellant, due to the high engine pressure. In addition, a contraction was observed that causes pressure oscillations. The tests were video-taped, and pressure and force were measured.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182