Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kärnvapenutvecklingen i Ryssland under 1990-talet.

Kärnvapenutvecklingen i Ryssland under 1990-talet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arbman Gunnar, Danielson Göran, Prawitz Jan, Wigg Lars
Ort: Umeå
Sidor: 34
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-01034-861)
Nyckelord Kärnvapen, kärnvapensystem, kärnvapendoktriner, rustningskontroll, Russian nuclear weapons, Russian nuclear weapon systes, fissile material, muclear weapon storage
Sammanfattning Rapporten beskriver utvecklingen inom kärnvapenområdet i Ryssland under 1990-talet. Tyngdpunkten ligger på de säkerhetspolitiska och operativa frågorna även om nedrustningsaspekter också behandlas. Säkerheten vid förvaring av kärnvapen och fissilt material berörs. Öppna tabeller med basinformation om existerande kärnvapen och kärnvapenbärare presenteras. En kortfattad diskussion av operabiliteten hos några strategiska system ges, även om osäkerheten härvidlag är betydande.
Abstract A broad overview of important changes with regard to nuclear weapons in Russia during the 1990s´ is presented. Aspects related to security and operational issues are emphasised. Disarmament issues are discussed as well although to a lesser extent. The safety and security related to the storage of nuclear weapons and weapon grade fissile material is treated in some detail. Tables of existing stocks of nuclear weapons and pertaining weapon delivery systems are presented based on open sources.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182