Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Route-98. Noisin-projektets reserapport. Los Angeles, Monterey & San Francisco 18-29/10. Boston & Washington, D.C. 30/11-11/12.

Route-98. Noisin-projektets reserapport. Los Angeles, Monterey & San Francisco 18-29/10. Boston & Washington, D.C. 30/11-11/12. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Malin, Lewerentz Birgitta, Mittermaier Eva, Eriksson E Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 75
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-01
Rapportnummer: (FOA-R--99-01037-170)
Nyckelord informationskrigföring, kritisk infrastruktur, PDD-63, cyberhot, information warfare, critical infrastructure protection, cyber threats
Sammanfattning Under hösten 1998 planerades och genomfördes en längre studieresa till USA inom ramen för det av Försvarsdepartementet finansierade projektet NOISIN (Nationell och internationell säkerhet i nätverkssamhället). Syftet bakom resan var att tappa av det för forskningsområdet aktuella läget, komplettera pågående studier med nytt material samt etablera kontakter av betydelse för framtida studier. En stor del av besöken kom att beröra aktörer med inriktning på sk CIP- (Critical Infrastructure Protection)frågor. Hit hör bl.a. organisationer som NIPC (National Infrastructure Protection center) och CIAO (Critical Infrastructure Assurance Office). Syftet med rapporten är att skapa mervärde genom att sprida de insikter och reflektioner som studieresorna resulterat i. Vår förhoppning är att denna sammanställning skall ge en insikt inte enbart i hur dynamiken på den amerikanska arenan inom området IT-relaterade hot/CIP ser ut, utan även praktiskt bidraga till att peka ut intressanta aktörer.
Abstract During the fall of 1998 an extensive study tour was planned and conducted within NOISIN (National and International Security in Network society) a project funded by the Swedish Ministry of defence. The aim of the tour was to tap current research, add new insights to ongoing studies and to establish new contacts of relevance for forthcoming studies.A majority of the visists were to actors somehow involved in CIP (Critical Infrastructure Protection) - such as NIPC (National Infrastructure Protection Center) and CIAO (Critical Infrastructure Assurance Office). The aim of the report is to create added value through diffusing the insights and reflections that the study tour resulted in. Our wish is that this collection of material will provide not only an insight into how the dynamics in the American arena is played out, but also, in a more practical sense, to indicate people of importance and interest for those involved in the study of this field.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182