Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brittisk militär ledningsforskning.

Brittisk militär ledningsforskning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Agrell Per Sigurd
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01039-505)
Nyckelord ledning, forskning, FoU, planering, kravspecifikation, adaptiv utveckling, samarbete, command, control, research, R&D, C31, requirements, co-operation, planning, 14
Sammanfattning Den brittiska ledningsforskningen har en struktur med en påtaglig direktstyrning från försvarsdepartementet. Projektdefinitioner, planeringsmetoder och kvalitetsarbetet är tydliga, samtidigt under utveckling. Utvecklingsarbetet ändrar karaktär: mer av simulering och test av prototyper, mindre av analys. UK har samarbete med USA och andra länder. Samtidigt har man en god egen täckning av alla forskningsbehov inom C31-området. Öppenheten mot Sverige är f n generös. Vi inbjuds till samarbete på ett allmänt sätt och inom en serie definierade områden. Särskilt nämns test- och träningsanläggningar, det digitala slagfältet och systemutvecklingsmetoder.
Abstract British military command & control research is governed by the Defence Staff and the MoD in a firm way, more directly so than in Sweden. Project definitions, planning methods, and quality management is explicit while undergoing an interesting development. There is coming more of simulations and prototyping, less of analysis. UK co-operates with the US and other countries. At the same time the UK maintains its integrity as well as a certain completeness in its R&D. Sweden is generously invited to co-operation, in general terms and in a series of defined areas. Among such areas let us mention the following ones. "Test-beds" or "Rigs" for training and development of military staffs. "The digital battle-space" and "Smart procurement".

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182