Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The design of ScanSpec - a scanning imaging FTIR spectrometer.

The design of ScanSpec - a scanning imaging FTIR spectrometer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Frans
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-01041-615)
Nyckelord spectral images, imaging spectrometer, FTIR, ScanSpec, spektrala bilder, bildalstrande spektrometer, 33, E3016
Sammanfattning Denna rapport beskriver ScanSpec-projektet vid institutionen för IR-system på FOA i Linköping. Syftet med projektet var att bygga en bildalstrande spektrometer. Detta har gjorts genom att montera ett långt teleskop på en snabb FTIR-spektrometer och genom att rotera en spegel framför teleskopet. På detta sätt samlas spektra från olika riktningar in. Spegeln används för att skanna av en scen för att samla in en spektral bild, det vill säga en bild där varje pixel består av ett helt spektrum. Denna rapport innefattar en översikt av bildalstrande spektrometrar för IR-området och av den militära användningen av spektrala bilder. Utvecklingen av den bildalstrande spektrometern ScanSpec beskrivs och de första mätningarna presenteras. Rapporten är skriven för den som är intresserad av spektrala bilder, bildalstrande spektrometrar och speciellt den bildalstrande spektrometern ScanSpec. Läsaren antas ha en del allmän fysikkunskap på universitetsnivå.
Abstract This report describes the ScanSpec project at the Department of IR systems at the Defence Research Establishment (FOA) in Linköping, Sweden. The purpose of the project was to build an imaging spectrometer. It has been done by connecting a narrow-angle telescope to a fast FTIR spectrometer and by rotating a mirror in front of the telescope. This way, spectra of IR-radiation from different directions are acquired. The mirror is used to scan a scene to acquire a spectral image, that is, an image for which each pixel consists of a whole spectrum. The report includes an overview of imaging spectrometers for the IR-region and of the military use of spectral images. The development of the ScanSpec imaging spectrometer is described and the first measurements are presented. The report is written for anyone interested in spectral images and imaging spectrometers and specifically the ScanSpec imaging spectrometer. The reader is assumed to have some university level knowledge about physics in general.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182