Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtidens soldat. Teknikrevolution på soldatnivå.

Framtidens soldat. Teknikrevolution på soldatnivå. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Folke, Karlsson Per-Axel
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01044-201)
Nyckelord Soldat, digital, informationsteknologi, stridshjälm, vapen, radio, presentationsutrustning, soldier, digitized force helmet, weapon, display, radio, information technology
Sammanfattning FOA har av HKV fått i uppdrag att i samverkan med OPL, AL, ML, FVL, MUST, GEMS, FHS, FMV och berörda industrier genomföra en fördjupad Teknisk Strategisk Studie (TSS), avseende "Det digitala slagfältet". I denna rapport presenteras hur utvecklingen mot det digitala slagfältet påverkar soldatens roll och de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger soldaten. Ett koncept över utrustning för den enskilde soldaten presenteras, och teknik som krävs i "infrastrukturen" kring soldaten för att han skall kunna utgöra en väl fungerande länk tillsammans med andra soldater, förband och stridskrafter. Tekniken värderas resonemangsmässigt i några stridssituationer utifrån behov av olika förmågor i stridssituationerna. Vilken betydelse "tekniken" har för att uppnå samverkan mellan soldatens insatser och "andra digitala stridskrafter" diskuteras också.
Abstract In co-operation with the Swedish Military Headquarter, the Defence Material Administration and industries, the Swedish Defence Research Establishment has performed a study of "the Digital Battlefield". In this report we describe how the digital Battlefield might influence the role of the soldier and the possibilities the technical development offers him. Equipment for the individual soldier is described. The co-ordination with other soldiers and military units is also studied. Existing and emergent technologies to improve the soldier effectiveness are presented and assessed in several combat situations. The effectiveness is among other things discussed in terms of lethality, survivability and command and control.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182