Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Determination of radioactive strontium during preparedness exercise "LOTTA".

Determination of radioactive strontium during preparedness exercise Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nygren Ulrika
Ort: Umeå
Sidor: 15
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01045-861)
Nyckelord Beredskap, strontium, radioaktivitet, nedfall, preparedness, strontium, radioactivity, fallout
Sammanfattning I maj 1998 hölls en beredskapsövning kallad "Lotta" vid FOA NBC-skydd i Umeå. Scenariot för övningen var att nedfall från en kärnvapendetonation i ett av Sveriges grannländer nådde en stor del av Sverige. Mätningar av dosrater utfördes och prover av olika slag samlades under övningen. Proverna spikades med radioaktiva nuklider innan de lämnades till laboratoriet för analys, Innehållet av nuklider i spiklösningen var anpassat för att skapa en så realistisk situation som möjligt för laboratoriet. Denna rapport beskriver analyser och resultat av 90Sr från övningen. Erfarenheterna från dessa analyser visar på svårigheten att erhålla tillförlitliga resultat av 90Sr i färskt nedfall från en kärnvapendetonation. Det beror i huvudsak på den höga aktiviteten av andra beta- och gammastrålande isotoper av Sr som interfererar med bestämningen av 90Sr.
Abstract In May 1998, a preparedness exercise named "Lotta" was held at FOA, the Division of NBC Defence in Umeå. The scenario of the exercise was that fallout from a nuclear weapon explosion in one of Sweden´s neighbour countries affected a significant part of Sweden. Dose ratios were measured and samples of different kinds were collected during the exercise. The samples were spiked with radioactive nuclides and then handed to the laboratory for analysis. The composition of nuclides in the spike solution was adjusted in order to create a situation as realistic as possible for the laboratory. This report describes the analyses and results of 90Sr from the exercise. The experience from those analyses shows the difficulties to obtain reliable results in fresh fallout from a nuclear weapons explosion. This is mainly due to the high activities of other beta- and gamma emitting isotopes of Sr which interfere with the determination of 90Sr.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182