Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den tekniska hotbilden 2015-25. Delrapport 3. Skisser av typsituationer och vapensystem.

Den tekniska hotbilden 2015-25. Delrapport 3. Skisser av typsituationer och vapensystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wenemark Robert, Tode Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01046-201)
Nyckelord Teknisk hotbild, scenario, typsituationer, vapensystem
Sammanfattning Denna rapport är ett underlag som syftar till en tentativ beskrivning av framtida typsituationer och vapensystem i ett högre hotperspektiv än kris och internationella operationer. Arbetet är en del av FMVs uppdrag att belysa den tekniska hotbilden vid tiden 2015-25 vad avser möjligheter för verkan och skydd. Scenario och typsituationer är skapade mot FMVs avgränsning att gälla beväpnade enheter på det framtida slagfältet. Situationerna illustrerar insatser mot väpnat angrepp, angrepp med fjärrstridsvapen och den fortsatta striden inne på svenskt territorium. Kraven på framtida vapensystem diskuteras utifrån FMV uppdrag. Följande vapensystem diskuteras * Jaktrobot * Luftvärnssystem * Pansarvärnssystem/minor * Fält- och kustartilleri * Mark- och sjömålsrobot. Förutom gängse prestandaökning noteras en väsentligt ökat utnyttjande av inbäddad "artificiell intelligens" t ex beträffande målsökare, stridsdelar och samverkan mellan robotar. Missilerna blir i ökad utsträckning modulära och lämpade mot flera typer av mål. Kraven på precision vid målbekämpning kommer att öka för att undvika skador på tredje part.
Abstract The purpose of this report is to give an outline of future tactical cases and weapon systems on a higher level of threat than in crises and international peace support missions. The report is a part of FMV´s project to describe the technical threat around 2015-25 concerning efficacy and protection. The weapon systems described are * Air-to-air missile * Anti-aircraft defence * Anti-tank weapon/mines * Field- and coastal artillery * Missiles for ground and sea targets. Besides ordinary inhancement of performance a conciderable use of "artificial intelligence" is likely to be seen in missiles. Future missiles will be modular giving multi-target capability. Surgical precision will be needed to avoid collateral damage.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182