Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kan den kommunala räddningstjänsten förändras? En utvärdering av FOTH-projektets försöksfas.

Kan den kommunala räddningstjänsten förändras? En utvärdering av FOTH-projektets försöksfas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Broberg Wulff Maria, Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01047-240)
Nyckelord FOTH, räddningstjänsten, förändringsarbete, förebyggande, insatser, mål, styrfart, förändringstryck, ledning, handledare, projektledare, utvärdering, försöksfas, municipal rescue service, preventive, evaluation, project directer, management, pilot phase, objective, instructor, development, 14
Sammanfattning I denna rapport redovisas en utvärdering av FOTH:s försöksfas som 1997 - 98 genomförts i Enköping, Gävle och Ljusdal. Inledningsvis presenteras FOTH:s syfte med dess olika faser och allmänna erfarenheter av förändringsarbete samt erfarenheter av förändringsarbete inom den kommunala räddningstjänsten. Därefter analyseras specifikt de styrkor och svagheter som FOTH uppvisat under försöksfasen utifrån en uppdelning i projektets "inre" och "yttre" form samt förekomsten av "förändringstryck". Avslutningsvis diskuteras, inför FOTH:s framtida inriktning, begreppet förebyggande, olika förebyggande verksamheter och erfarenheter av dessa. I rapporten konstateras att det största problemet under försöksfasens slutskede har varit oklarheter om projektets ledning. Studiens rekommendationer berör: mer precisa målbeskrivningar, tydligare rollfördelning mellan aktörerna, skapande av incitamentstruktur och kunskapsbank, förslag till implementeringsfasen, utbildning av handledarna samt lokal projektledare.
Abstract The report presents an evaluation of the FOTH-project´s pilot phase. The pilot phase has been conducted in Enköping, Gävle and Ljusdal during 1997-1998. The report begins with a presentation of the FOTH-project and its aim, followed by general conclusions concerning organisational change and development, with a special emphasis on change in the municipal rescue service sector. The FOTH-project is then analysed by means of interview and questionaire data. The strengths and weaknesses of the project are presented in relations to its "intern" and "extern" form and to "pressure for change". The report ends with a discussion of the concept prevention, the future aim of the FOTH-project, and a number of recommendations for its implementation phase. Recommendations presented include: more active mangement, more precise formulations of objectives, more clear-cut roles for each actor, creation of an incentive structure and a knowledge pool and training of instructors and local project managers.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182