Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Penetration i berg och höghållfast betong. (Uppföljning av rapport FOA-R--97-00529-310--SE, juni 1997).

Penetration i berg och höghållfast betong. (Uppföljning av rapport FOA-R--97-00529-310--SE, juni 1997). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Patrik, Renström Rene, Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01049-310)
Nyckelord Penetration, berg, granit, kalksten, höghållfast betong, stelkroppspenetration, penetration, rock materials, granite, limestone, high strength concrete, rigid body penetration
Sammanfattning En studie av slanka och odeformerande projektilers inträngningsförmåga i granit, kalksten och höghållfast betong har genomförts. Studien är en fortsättning på ett tidigare arbete, "Penetration i berg" från juni 1997. Det experimentella underlaget från den tidigare studien har kompletterats och utvidgats med försök mot höghållfast betong. De erhållna resultaten har analyserats utifrån en penetrationsmodell föreslagen av Forrestal. I rapporten diskuteras också inverkan av projektilens nosform samt skillnaden mellan inträngning i ett "stort berg" och genomträngning av en bergtäckning. Skjutförsöken visar att bergmaterialen har väsentligt högre penetrationsmotstånd än betongen och att nosformen antagligen är av underordnad betydelse (i kalksten och i det undersökta hastighetsintervallet). Simuleringsresultaten pekar på att, vid 500 m/s tränger projektilen igenom en bergtäckning som är ca 30% tjockare än vad den klarar att tränga in då målet är "stort". Vid 1000 m/s är motsvarande ökning knappt 20%.
Abstract A study has been carried out on the penetration capability of slender and undeforming long rod projectiles into granite, limestone and high strength concrete. The study is a continuation of an earlier work, presented in the report "Penetration in rock materials", June 1997. The experimental part of the earlier work has been extended and additional experiments have been done against high strength concrete. The results obtained have been analysed using a penetration model suggested by Forrestal. The influence of the nose-shape of the projectile and the difference between penetration into a half-space an perforation of a rock fortification roof is also discussed. The experimental results show that the two rock materials have much higher penetration resistance than the concrete. They also indicate that the influence of the nose-shape is small (limestone). Numerical modelling indicates that the projectile perforates a rock fortification roof which is 30% thicker than its penetration capability into a semi-infinite target at 500 m/s. At 1000 m/s the increase is 20%.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182