Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dubbelstrålelaser med avstämbar skillnad i våglängd.

Dubbelstrålelaser med avstämbar skillnad i våglängd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Göran
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-01050-408)
Nyckelord Laser, Fabry-Perot etalon, våglängdsskillnad, frekvensskillnad, wavelength difference, frequency difference, I3202, 32, perot
Sammanfattning Denna rapport beskriver en undersökning av funktion och prestanda för en ny typ av laser, dubbelstrålelaser. En patentansökan för uppfinningen lämnades in 1994. Svenskt patent beviljades 1996 och patent i USA beviljades 1998. En dubbelstrålelaser genererar två eller flera strålar med en avstämbar våglängdsskillnad mellan strålarna. Med tekniken, som ger bättre stabilitet än om två oberoende laserkällor används, kan prestanda förbättras i system för detektering av luftföroreningar och kemiska stridsmedel eller mätning av vindfält. Med stöd av FOA innovationsråd har ett projekt genomförts avsett att demonstrera laserns funktion och prestanda. I projektet har två laseruppställningar konstruerats och utvärderats. Det lasermaterial som valts (Tm.Ho:YLF) genererar laserstrålning med 2.06 mikrometer våglängd med möjlighet till 15 nm våglängdsavstämning. Laserfunktion och avstämbarhet enligt den patenterade principen har demonstrerats med prestanda för detektering av gaser i atmosfären med absorption vid 2,05-2,065 mikrometer våglängd. Prestanda för mätning av vindfält, vilket kräver oscillation med enkelfrekvens, uppnåddes inte. En ny laserdesign med kortare laserresonator krävs för att uppnå enkelfrekvensoscillation med en dubbelstrålelaser.
Abstract This report describes investigation of function and performance of a new type of laser, dual beam laser. A patent application was filed in 1994 and a Swedish patent was granted in 1996 and US patent was granted in 1998. A dual beam laser generates two or more beams with a tunable wavelength difference between the beams. With the technology which produces better stability compared to using two separate laser sources, performance can be increased in systems for detection of atmospheric pollutants and chemical warfare agents or wind vector measurements. A project for demonstration of the laser function and performance has been carried out with support from FOA innovation council. Two laser configurations have been designed and evaluated. The laser material of choice (Tm.Ho:YLF) generates radiation at 2,06 micrometer wavelength with a possible wavelength tuning of 15 nm. Laser function and wavelength tuning according to the patented principles have been demonstrated with performance for detection of atmospheric gases absorbing in the 2,05-5,065 micrometer wavelength range. Performance for measurement of wind velocity, which requires single frequency oscillation was not achieved. A new laser design with shorter resonator length will be required for single frequency generation in a dual beam laser.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182