Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optimal anslagshastighet för KE-projektiler.

Optimal anslagshastighet för KE-projektiler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Lars, Liden Ewa, Carlsson Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-07
Rapportnummer: (FOA-R--99-01058-310)
Nyckelord KE-projektiler, optimal anslagshastighet, penetrationsförmåga, slutballistiskt uppträdande, KE-projectiles, optimal impact velocity, penetration capability, terminal ballistic behaviour
Sammanfattning Denna studie syftar till att bestämma om det finns en ur penetrationssynpunkt optimal hastighet för moderna pansarbrytande projektiler. Inverkan av utskjutningsanordning och måltyp belyses och förutsättningarna för studien har valts så att resultaten blir så generellt användbara som möjligt. De utskjutningsanordningar som studeras är: - ideal accelerationsanordning - konventionell krutkanon - ETK-kanon - elektromagnetisk kanon De måltyper som studeras är: - pansarstål - lättmetaller - keramer - skiktade snedställda plåtar - tungt reaktivt pansar Med de i studien använda förutsättningarna fås att optimala anslagshastigheten för en krutkanon är ca 2000 m/s medan den för de övriga accelerationsanordningarna ökar till ca 2500 m/s.
Abstract The purpose of this study is to find the velocity that optimises the penetration capability of modern armour-piercing projectiles. The influence of the acceleration method and the target type is studied and the restrictions imposed are chosen to make the results as generally valid as possible. The accelerator types studied are: - constant energy accelerator - conventional powder gun - ETC-gun - EM-gun The target types studied are: - armour steel - low density metals - ceramics - spaced oblique plates - heavy reactive armour With the restrictions used in this study, the optimal impact velocity of a projectile accelerated by a conventional powder gun is found to be in the order of 2000 m/s. For the other accelerator types, this velocity increases to the order of 2500 m/s.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182