Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Exchange duty at the Defence Materiel Administration (FMV): an account.

Exchange duty at the Defence Materiel Administration (FMV): an account. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Savage Steven J
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01059-310)
Nyckelord Utbytestjänsgöring, FOA, FMV, erfarenheter, exchange duty, FOA, FMV, experiences
Sammanfattning Under perioden maj - september 1998 har författaren haft utbytestjänstgöring hos Försvarets Materielverk (FMV), som del i ett program som syftar till att förstärka kontakterna mellan FOA och FMV. Denna rapport beskriver hur utbytestjänsten var ordnad, några praktiska aspekter att tänka på och de viktigaste erfarenheterna från utbytestjänstgöringen. Under utbytestjänstgöringen har författaren haft två huvuduppgifter: implementering av FOA:s forskning i försvarets materielsystem, samt försvarstillämpningar för nanostrukturella material. Dessa uppgifter avrapporteras separat.
Abstract During the period May - September 1998 the author has been temporarily stationed at the Defence Materiel Administration (FMV), in a programme to reinforce contact and interaction between FMV and the Defence Research Establishment (FOA). This report describes how the exchange was arranged, some of the practical aspects to be considered and the main experiences gained from the exchange. During the exchange the author worked on two tasks: implementation of FOA´s research results in defence materiel systems, and the defence applications of nanostructured materials. These tasks are reported separately.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182