Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High resolution methods in active sonar array signal processing.

High resolution methods in active sonar array signal processing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bohlin Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-07
Rapportnummer: (FOA-R--99-01066-313)
Nyckelord Högupplösande metoder, aktiv sonar, utbredda källor, lobrumstransform, array signal processing, active sonar, high resolution, distributed sources, beam-space
Sammanfattning I denna rapport diskuteras högupplösande signalbehandling för sensorgrupper vid aktiv sonar. Med sådana metoder kan hög bäringsupplösning erhållas även vid begränsad längd på sensorarrayen och är därmed av stort värde för torpedmålsökare. Genom en beamspacetransform bör metoderna också kunna tillämpas på äldre torpedmålsökare. Några olika modeller för utbredda källor föreslås som tänkbara modeller för reverberation. Ett antal metoder för att bestämma parametrarna hos denna typ av källor är utvärderade genom numeriska simuleringar. Följande metoder studerades och jämfördes: DSPE, DISPARE, WSF, MUSIC, DML, Spread-MODE and WLS. Dessa metoder visade sig dock vara mycket känsliga för skillnader mellan modell och verklig signal. Metoder för att bestämma parametrar hos punktkällor diskuteras också. För att reducera beräkningsbördan introduceras en beamspace transform med optimala egenskaper så länge alla signaler finns inom det av beamspacetransformen täckta området. Arbetet är ett examensarbete vid Chalmers tekniska högskola.
Abstract In this report, the problem of high resolution array signal processing in an underwater scenario is discussed. With such methods high resolution in bearing can be obtained even for an array with a restricted length and they are therefore of great value for torpedoe target seekers. The methods may by a beam space transform also be applicable to older torpedo target seekers. Some different models for distributed sources are discussed as possible models of reverberation. A number of methods to estimate the parameters of this kind of sources are evaluated by numerical simulations. The following methods are compared: DSPE, DISPARE, WSF, MUSIC, DMI, Spread-MODE and WLS. The result was that all these methods were very sensible to modeling errors. Point source methods are also discussed and beam space transforms are introduced to reduce the computational cost. The report is a Master of Science Thesis at Chalmers University of Technology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182