Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fallstudie Sjöstrid.

Fallstudie Sjöstrid. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Isacson Tore, Brämming Per, Jeppson Ulla
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01072-202,314,505)
Nyckelord 11
Sammanfattning Fallstudie Sjöstrid har genomförts i samarbete mellan tre projekt - modellsamordning, ledning av framtidens sjöstrid (LEDFRAS) och robotars funktion i framtida hotmiljöer (TEAM). Studien har varit inriktad mot de verksamheter som hänger samman med den svenska förmågan att följa aktiviteten på närliggande havsområden samt mot de åtgärder som erfordras inför beslut om insats av sjömålsrobotar. Karaktäristiskt för en fallstudie av denna typ är att ett konkret problemområde behandlas i ett sammanhang från teknisk till övergripande nivå under kort tid med deltagande av personer med kompetens inom olika fackområden. Syftet med fallstudien är inte att lösa några specifika problem utan att strukturera problemområdet. Den är därmed ett medel bl.a. för att förbättra samordningen mellan olika FOA-aktiviteter inför en djupare studie. För de olika ingående projekten har fallstudien visat att det finns ett flertal datormodeller som behandlar avgränsade problem men att behovet bl.a. är stort av en övergripande modell för ledningsområdet. bidragit till en bredare probleminsikt om vilka problem ledningsorganisationen i stort möter samt visat på tillgång och behov av kunskaper och kompetenser kunnat inrikta och innehållsmässigt placera in TEAM i annan FOA-verksamhet. bidragit med en introduktion till marin ledning för FOA-personal.
Abstract In the case study naval warfare three projects have participated - model co-ordination, command and control in future naval warfare, and missiles in future threat environments. The study has dealt with problems connected with surveillance over our surrounding seas and the decision to launch missiles against surface targets. A case study of this type starts with an explicit situation on an operational level, and the situation is analysed by specialists from different research areas in a short time on different levels of aggregation. The purposes are to structure the problem area and to improve the co-ordination between different research groups within FOA. The main observations from the three involved projects are: there are several computer models that solves problems on a technical level but it is urgent to develop a model for the whole command and control system the understanding of naval combat has deepened for the command and control project, and the resources and the need for knowledge and competence has been clarified the missile project has been better co-ordinated with other activities within FOA the study can be used as an introduction to naval warfare for FOA personnel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182