Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MMIC self-switched time shifter for broadband applications.

MMIC self-switched time shifter for broadband applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ouacha Aziz, Carlegrim Börje, Alfredson Matthias
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01075-616)
Nyckelord MMIC, phase shifter, time shifter, delay lines, all pass network, fasändrare, fördröjningsledning, allpassnät, 34, E70212
Sammanfattning Utvecklingen inom gruppantennområdet mot starkt ökad miniatyrisering och integrering medför att denna teknik kommer att användas för alltfler systemtillämpningar inom radar, telekrig och kommunikation. De aktuella gruppantennsystemen är i de flesta fall inriktade mot en systemfunktion. Alternativet är att skapa ett gemensamt mikrovågssystem där alla vitala funktioner utnyttjar samma moduler. En förutsättning är tillgång till bredbandiga komponenter. I rapporten presenteras ett nytt koncept för realisering av ett bredbandigt fördröjningselement i MMIC-teknik. Egenskaperna för kretsen härleds och jämförs, teoretiskt och experimentellt, med en konventionell lösning med SPDT switchar. Kretslösningen resulterar i minskade förluster samt reducerad kretsyta. Även konstruktion och utvärdering av ett 5-bitars fördröjningelelement i MMIC-teknik där konceptet används för de två minst signifikanta bitarna rapporteras. Dess egenskaper som bredbandigt kontrollelement i en linjär gruppantenn med åtta element samt en kvadratisk 8x8 elements gruppantenn demonstreras. Resultaten visar att det nya konceptet för ett bredbandigt fördröjningselement är intressant för tillämpningar i telekrigsystem.
Abstract In this report, we propose a new concept for a broadband self-switched time shifter bit using monolithic microwave integrated circuit (MMIC) technology. The circuit is theoretically investigated by means of an analytical approach and computer simulation. Its performance is theoretically and experimentally compared with those of a conventional time shifter circuit based on single-pole double-throw switches. This new concept results in reduced losses as well as circuit area of a broadband time shifter. The design and evaluation of a 5-bit time shifter utilising the self-switched concept for the two least significant bits are also reported. The broadband behaviour of the 5-bit time shifter as a beam steering element is demonstrated using av 8-element linear array and a square 8x8 element two-dimensional array. The results show that the new concept described in this report and the 5-bit shifter are of considerable interest for broadband applications such as EW systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182