Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kalibrering av 8 st Argos hydrofoner.

Kalibrering av 8 st Argos hydrofoner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ståhlsten Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01077-409)
Nyckelord Hydrofon, kalibrering, störkänslig, känslighetsvariation, hydrophone, calibration, variable acoustic sensitivity, electrical interference sensitivity
Sammanfattning Vi har köpt en parametrisk sändare att användas för bl a bottenundersökningar. Sändaren som har en mycket smal lågfrekvent lob, får belysa ett mål och vi ämnar mäta reflekterad signal. För detta ändamål skall tillverkas en mottagarring med 6 st hydrofoner placerade runt sändaren. Dessa 6 hydrofoner (+ 2 reserver) har därför kalibrerats och funktionstestats direkt vid leverans för att ge underlag till mottagarelektronik och programvara. Resultatet visar att hydrofonerna i befintligt skick är olämpliga att använda för tänkt tillämpning. Hydrofonerna är mycket störkänsliga och visar på instabil känslighet.
Abstract We have purchased a parametric transmitter to be used for sea floor studies. The transmitter has a very narrow low frequency beam which insonifies a target. The reflected signal is measured with a ring of six hydrophones placed around the transmitter. We have tested and calibrated these hydrophones at delivery to get a base for the receiver electronics design and software. The result shows that the hydrophones (with all faults) are not suitable for the intended application. The hydrophones are very sensitive to electrical interference and have an unstable acoustic sensitivity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182