Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

INTAS project 96-1802 : assessment of potential risk of environmental radioactive contamination in northern Europe from terrestrial nuclear units in north-west Russia.

INTAS project 96-1802 : assessment of potential risk of environmental radioactive contamination in northern Europe from terrestrial nuclear units in north-west Russia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ronny (ed.)
Ort: Umeå
Sidor: 109
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01080-861)
Nyckelord Radioaktivitet, utsläpp, risk, förorening, miljö, Ryssland, Kolahalvön, radioactive, release, risk, environmental, contamination, Russia, Kola peninsula
Sammanfattning Denna Tekniska rapport ingår i projekt INTAS 96-1802, och utgör en sammanfattande presentation - av resultat från de fyra separata delstudier avseende arbetet under perioden februari 1998 - februari 1999. Målet för projekt INTAS 96-1802 är att beräkna Potentiella risker för radioaktiv förorening av miljön i norra Europa från radioaktiva landbaserade källor i nordvästra Ryssland med fokus på radioaktiva utsläpp i atmosfären. Vissa fall av okontrollerade utsläpp rörande läckage från radioaktiva källor på land till markskiktet och kustnära vatten analyseras också.
Abstract This Technical Report, being part of the INTAS project 96-1802, constitutes a comprehensive presentation of work performed during the first period (February 1998-February 1999). The aim of the INTAS project 96-1802: Assessment of potential risk of environmental radioactive contamination in northern Europe from terrestrial nuclear units in north-west Russia is to assess the potential risk of environmental radioactive contamination from nuclear units in north-west Russia and resulting impacts on population and terrestrial ecosystems in the north. The work focuses mainly on airborne radioactive contamination, but some case studies also deal with accidental leakage from terrestrial nuclear sites to soil and coastal waters.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182