Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Estimation of the sound velocity profile by inversion of transmission loss data.

Estimation of the sound velocity profile by inversion of transmission loss data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01081-409)
Nyckelord Ljudhastighetsprofil, genetisk algoritm, inversion, sound velocity profile, genetic algorithm, inversion
Sammanfattning En preliminär undersökning har genomförts beträffande möjligheterna att estimera ljudhastig hetsprofilen från ljudutbredningsförluster, registrerade med en vertikal hydrofonkedja. Syntetiska utbredningsdata från en punktformad ljudkälla beräknades med hjälp av utbredningsmodellerna MODELOSS eller RPRESS, och inversionsberäkningar genomfördes m.h.a. en genetisk algoritm som använde MODELOSS som framåtmodell. Det visas att inversionen har goda chanser att rekonstruera ljudhastighetsprofilen, även när bottenparametrama är okända. Möjligheterna att rekonstruera ljudhastighetsprofilen i vattnet från verkliga mätdata störda av brus, och där den verkliga miljön och modellens antagna miljö skiljer sig åt, återstår att undersöka.
Abstract A preliminary investigation has been performed concerning the possibilities to estimate the sound velocity profile from transmission loss data registered by a vertical hydrophone array. Synthetic transmission loss data from a single point source were computed by the propagation models MODELOSS or RPRESS, and inversion computations were carried out by a Genetic Algorithm using MODELOSS as a forward model. It is shown that the inversion has a good chance to reconstruct the SVP, even when the bottom parameters are unknown. The possibilities to find the SVP in the water from actual field data including noise and with mismatch between the real environment and the forward model remain to be examined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182