Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A GPS base time synchroniser.

A GPS base time synchroniser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundin Gunnar, Arvidsson Åke, Pihl Jörgen, Lans Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01085-409)
Nyckelord Synkroniserad klocka, GPS, bistatis sonar, multistatisk sonar, direct digital synthesis, synchronised clock, bistatic sonar, multistatic sonar
Sammanfattning Rapporten beskriver en GPS-synkroniserad klocka. Den är avsedd att synkronisera sändare och mottagare i ett bistatiskt sonarsystem. Den använder ensekundpulserna från en GPS-mottagare för att synkronsera klockan till UTC-tid och styr på samma gång den inbyggda oscillatorn till exakt 5 MHz. Efter synkroniseringen förväntas klockan hålla tiden inom ett par millisekunder under en tid av två månader. Klockan kan alltså även användas då GPS-signalen inte är tillgänglig under lång tid som i en ubåt. När GPS-signalen är tillgänglig är klockans förväntade noggrannhet bättre än 100 ns. Med ett inbyggt DDS-chip (direct digital synthesis) kan klockan även lämna en sinussignal som kan moduleras i amplitud, frekvens och fas.
Abstract The report describes a GPS synchronised clock. Its intended use is to synchronise transmitter and receiver in a bistatic sonar system. It uses the one-second-pulse form a GPS receiver to synchronise the clock to UTC time and at the same time to steer the built in oscillator to exactly 5 MHz. After the synchronisation the clock is estimated to keep its time to within a few milliseconds for a period of two months. Thus the clock can be used even if the GPS signal is not available for a long time as in a submarine. When the GPS signal is available, the accuracy of the clock is expected to be better than 100 ns. With a built in direct digital synthesis chip the clock can also deliver a sinusoidal signal which can be modulated in amplitude, frequency or phase.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182