Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En stokastisk partikelmodell i ett icke-metriskt koordinatsystem.

En stokastisk partikelmodell i ett icke-metriskt koordinatsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Jan
Ort: Umeå
Sidor: 50
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-28
Rapportnummer: (FOA-R--99-01086-862)
Nyckelord Stokastisk spridningsmodell, atmosfärisk spridning, eta-koordinater
Sammanfattning En partikelspridningsmodell som arbetar i ett latitud-longitud-n-koordinatsystem utformades. Utifrån väderdata beräknades turbulensparametrar som användes för att sprida partiklarna enligt Random-Displacement-metoden. Validation av modellen skedde genom jämförelser med The European Tracer Experiment och en tidigare modell som FOA använt. Den nya modellen visade betydligt större känslighet för den initiala vertikala diffusionen än den äldre. Med en stor vertikal diffusion initialt gav den nya modellen bättre resultat. Den nya modellen visade sig vara avsevärt snabbare än den tidigare.
Abstract The report presents a Random Displacement model for long-range atmospheric diffusion. Neccessary weather data were taken from the European Centre for Medium-range Weather Forecast, ECMWF. The particles were moved in a coordinate system using latitude and longitude as horisontal coordinates an the pressure-related n-coordinate as the vertical coordinate, which is the system in which the ECWMF data are given. Ideas for the parameterisation of the diffusion was borrowed from ADPIC (Nasstrom, 1983) which uses stability class and boundary layer height as scaling parameters. An estimate of the boundary layer height was done, in the stable case according to Zilitinkevich and Mironov (1996) and in the unstable case taking the Richardson number into account. The stability class was calculated using the results of Golder (1972). Validation of the model was done by comparing its results to measurement data from the European Tracer Experiment and to another model, previously used at FOA. The comparison indicated a sensitivity to the initial vertical that did not occur in the old model. When using a large initial vertical diffusion, the model performed better than the old one. The new model is sibstantially faster than the old one.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182