Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA Miljöutredning 1998.

FOA Miljöutredning 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberg Mats, Lindell Satu, Tryman Rolf, Backlund Ulla, Sjöström Jan, Ihreskog Margareta, Dahlén Monica, Sundström Arne, Söderquist Ingrid, Lodehed Tommy
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01093-991)
Nyckelord Miljöutredning, miljöledningssystem, environmental impact study, environmental management system
Sammanfattning I regeringsbeslut 97-12-18 fick 40 myndigheter, däribland FOA, uppdrag att under 1998 och 1999 införa ett miljöledningssystem. Som ett första steg ingick att under 1998 göra föreliggande miljöutredning. I miljöutredningen har vi identifierat de olika aktiviteterna i FOAs verksamhet, analyserat deras eventuella miljöpåverkan samt värderat denna. FOAs verksamhet har delats upp i: - forskningsverksamhet (teoretisk och laborativ forskning samt fältförsök), - övrig direkt miljöpåverkande verksamhet (administration; drift av mark, anläggningar och lokaler; resor och transporter) samt - indirekt miljöpåverkande verksamhet (den påverkan som uppstår i andra led till följd av av FOAs myndighetsuppgift försvarsforskning. Sammanfattningsvis bedömer vi att den negativa miljöpåverkan är störst från drift av anläggningar och lokaler samt från resor och transporter. FOAs indirekta miljöpåverkan är svårbedömd. Den är tveklöst positiv om forskningen inriktas mot att förebygga miljöskador från försvarets verksamhet och materiel.
Abstract In a decision by the government of December 12, 1997, FOA and 39 other authorities were given the task to introduce an environmental management system during a two year period. The first step was to perform an environmental impact study during 1998. In this environmental impact study we have identified the different activities at FOA, analysed and estimated their potential environmental impact. The different activities were listed under the following headlines: - research and development (theoretical, experimental and field trials), - other activities with direct environamental impact (administration; management of land, constructions and use of premises; travels and transport) and - activities with indirect environmental impact (the impact that occur when the results are implemented of the defence research and development at FOA). In conclusion we find that the largest negative environmental impact is due to management of constructions and use of premises and by travels and transports. The indirect environmental impact of FOA´s activities is harder to estimate. It is undoubtedly positive if the research and development is directed to preventing environmental damage from activities and material of the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182