Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationsstudie om DRFM-teknik.

Informationsstudie om DRFM-teknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christiansson Henrik
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01094-170)
Nyckelord elektronisk krigföring, DRFM, störsändare, avhakning, skenmålsgenerering, electronic warfare, pull-off program, false-target generation, 12
Sammanfattning I denna rapport sammanställs den information som framkommit om digitala radiofrekventa minnen (DRFM), vid eftersökningar i tidskrifter, databaser och Internet. Resultatet av efterforskningarna presenteras under rubrikerna Doktrindokument. Tidskrifter, databaser, konferenser, företag & produktpresentationer, kontraktsförslag, newsgroups, avhandlingar, kurser samt universitet. Dokumentet finns också i form av ett hypertextdokument som kan rekvireras från författaren.
Abstract This report compiles information about digital radio frequency memories (DRFM), that has been assembled from journals, databases, conferences companies & product presentations, contract proposals, newsgroups, thesis, courses and universities. This report is also available in hypertext format from the author.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182