Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interface design and decision support in a "cognitive cockpit": a psychological background.

Interface design and decision support in a Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena, Berggrund Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01097-706)
Nyckelord kognitiv stridsflygskabin, beslutsfattande, expertis, ekologiskt gränssnitt, intelligent datorstöd, cognitive cockpit, decision-making, expertise, ecological interface, intelligent support, 500, E5030
Sammanfattning Rapporten behandlar psykologiska aspekter på gränssnittsutformning och beslutsstöd i en stridsflygkabin. Begreppet situationsmedvetenhet belyses från olika synvinklar. Bedömning, beslutsfattande och svårigheten att tillämpa flerattributiva, normala beslutsmodeller i verkliga situationer med stark tidspress diskuteras. Kopplingen mellan grad av expertis och informationsbearbetningsstrategi i samband med kontroll av komplexa system påpekas. Så kallad ekologisk gränssnittsutformning, och dess fokusering på operatörers faktiska utförande av reella uppgifter, beskrivs. Två projekt inriktade på att utveckla "intelligenta" datorstöd i en stridsflygkabin diskuteras mer i detalj. Det ena projektet är "Pilot´s Associate". Det andra är "Co-pilote Electronique". Synpunkten, att det senare projektet kombinerat "ekologisk" metod och teori med en AI-teknologi baserad produkt, framförs.
Abstract This paper deals with the interface design and decision support in a fighter aircraft from a psychological point of view. Different aspects on situation awareness are overviewed. Human judgement, decision-making, and the unfeasibility of multi-attribute, normative models in naturalistic, time-pressured situations are discussed. The relationship between degree of expertise and human information strategy for machine control is pointed out. So called ecological interface design, and its focus on detailed performance analysis, is described. Two projects aiming at intelligent support in fighter aircraft systems are discussed in more detail. One is Pilot´s Associate. The other is Co-pilote Electronique. It is suggested that the latter project has combined methods and theoretical framework in the ecological perspective with an AI technology based product.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182