Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The N4 project. Laser synthesis experiments on N2(liq).

The N4 project. Laser synthesis experiments on N2(liq). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Östmark Henric, Launila Olli, Bergman Helena, Dahlberg Johan, Ekvall Katrin, Pettersson Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01098-310)
Nyckelord Energetiska material, flytande kväve, effektiva livstider, tvåfotonexcitation, N4, energetic materials, liquid nitrogen, effective lifetimes, two-photon excitation, N4
Sammanfattning Initialstudier av möjligheten till lasersyntes av N4(Td) genom processen N2 + N2* -- N4(Td) har gjorts genom laserexcitation i flytande kväve. Två skilda excitationsscheman har testats, båda dessa involverar tvåfotonexcitationer. I dessa initiala studier, tyngdpunkten har lagts på utvärderingen av effektiviteten i det första steget, nämligen tvåfotonexcitationen N2 + 2hv -- N2*, där N2* står för exciterat kväve antingen i C3?u eller i E3Sg+ tillståndet. Fluorescens och absorption har använts för detektion. Inga tecken på en lyckad tvåfotonexcitation har funnits inom de tidsskalor som har använts i experimenten (några ns). En diskussion om effektiva livstiden av exciterade elektrontillstånd i flytande kväve och deras inflytande på de negativa resultaten i fluorescensexperimenten presenteras.
Abstract Initial studies of the feasibility of laser synthesis of N4(Td) through the process N2 + N2* -- N4(Td) have been made through laser excitation in liquid nitrogen. Two separate excitation schemes have been tried out, both involving two-photon excitation processes. In these initial studies, focus has been laid on the evaluation of the efficiency of the first step in the process, i.e. the two photon excitation N2 + 2hv -- N2*, where N2* stands for excited nitrogen either in the C3?u or in the E3Sg + state. Fluorescence and absorption schemes have been used for detection. No signs of successful two-photon excitation have been found on the timescales used in the present experiment (few ns). A discussion involving the influence of effective lifetimes of excited electronic states in liquid nitrogen is presented, explaining to a certain extent the negative results of the fluorescence experiments.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182