Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Principer för framtida regional ledning.

Principer för framtida regional ledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derans Douglas, Carlbom Olle, Ekebjär Göran, Lindgren Rolf, Svensson Bo R
Ort: Stockholm
Sidor: 127
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-01104-505)
Nyckelord regional ledning, ledningsstruktur, totalförsvarsstab, svåra påfrestningar, samverkan, integrerad ledning, försvarsområde, län, länsstyrelse, lokal ledning, area command, local command, military area command, command & control, command structure, heavy strain, joint command, civilian co-operation, county, county board, 14
Sammanfattning Försvarets forskningsanstalt har av operationsledningen i Högkvarteret erhållit ett antal uppdrag inom området lägre regional ledning vilka har utgjort en del av underlagen i Försvarsmaktens arbete med ny ledningsstruktur. I denna femte rapport i serien belyses konsekvenserna för regional ledning om de två regionala ledningsnivåerna förs samman till en. Studien inleds med en analys av tänkbara och rimliga förändringar inom för ledning viktiga samhällsområden. Vidare behandlas bl.a. militär-civil samverkan på regional och lokal nivå. Slutligen redovisas principer för regional ledning och med bl.a. dessa som grund diskuteras alternativa regionala ledningsstrukturer.
Abstract As a part of a varied support to the Swedish Armed Forces redesign of command and control systems, the National Defence Research Establishment has run a series of research projects about the local area command. The present report is the fifth one in this series. The main idea in the present report is to study the consequences of a possible reduction of the number of levels in the command hierarchy. The investigations start with a futures view of plausible civilian developments. Among other key issues treated we have the co-operation between civilian and military authorities on different administrative levels. Concluding we propose a few principles for area command, and on this basis we discuss possible area command structures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182