Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

RC90-4. Luftstötvågsbelastning mot Sheltec M1000 och Temet PV60-200, monterad bakom splitterskyddsplåt.

RC90-4. Luftstötvågsbelastning mot Sheltec M1000 och Temet PV60-200, monterad bakom splitterskyddsplåt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Werling Per-Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 98
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-10
Rapportnummer: (FOA-R--99-01105-311)
Nyckelord Snabbstötvågsventil, test, blast valve
Sammanfattning Stötvågsventil Sheltec M1000 och Temet PV60-200 monterade bakom en splitterskyddsplåt, med tillhörande filter har testats mot luftstötvågsbelastning av varierande storlek, i FOA:s anläggning stötvågstub 3. I uppdraget ingick att utröna vad som händer med ventilerna bakom en splitterskyddsplåt. Därför detonerades ett stort antal laddningar av varierande storlek med och utan splitterskyddsplåt. Miljön bakom plåten registrerades med tryckgivare, vid belastningarna av stötvågsventilerna registrerades även genomsläppa tryck och impuls.
Abstract Blast valve Sheltec M1000 and Temet PV60-200 with dustfilter, mounted behind a fragment protection steel plate, have been tested for blast load of varying strength, by FOA in shocktube 3. In the task it was included to find out what happened with the valves behind a fragment protection steel plate. For that reason a great number of explosive charges of varying size were detonated, with and without the fragment protection steel plate. The environment behind the fragment protection steel plate was recorded with pressure gauges, and the side-on pressure and impulse density of the let through blast wave was recorded behind the valve.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182