Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besök vid Naval Postgraduate School, Monterey California, 99-02-16--19.

Besök vid Naval Postgraduate School, Monterey California, 99-02-16--19. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Lars, Ahlin Lars, Hyberg Per, Jubrink Hans, Nyström Lennart
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01110-616)
Nyckelord education, electronic warfare, NPS, utbildning, telekrig, 74, 12, 32, 70, 72
Sammanfattning Utbildningsansvariga för telekrigkurserna vid FOA i Linköping blev inbjudna till NPS i USA. Kontakterna förmedlades av Försvarshögskolan. Besöket vid NPS omfattade diskussioner med enskilda lärare samt deltagande i den workshop som anordnats av NPS och FHS. Motiven till besöket var att dels lära sig mer om NPS men även diskutera olika former av samarbete mellan FOA, FHS och NPS.
Abstract An invitation was given to persons responsible for education in Electronic warfare at FOA Linköping, to visit Naval Postgraduate School (NPS, United States). National Defence College (FHS) arranged the first contacts between FOA and NPS. The visit was devided into discussions and personal meetings with faculty members. The visitors also took part in the workshop arranged by NPS and FHS. The motive for the visit was to learn how education is carried out at NPS but also to discuss cooperation between NPS, FOA and FHS.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182